Pretoria-Oos Aftreeoord Pretoria East Retirement Village
Made with Xara by Gerrie

Welcome - Welkom

Pretoria-Oos Retirement village has its own individual personality created by the residents living there. It is their village and they are instrumental in shaping village life and the type of community in which they choose to live. Here at Pretoria-Oos village there is an active social life with a broad mix of special interest groups and social events organised by the residents but always supported by the Retirement village on-site staff. There is always plenty to do at Pretoria-Oos village…for more details visit our Events page.
Op hierdie plek deel ons oordinligting,gebeure en
gelukkige herinneringe met familie en vriende.
This is the place we use to share current Village
information, events and happy memories with family
and friends
Pretoria-Oos Aftreeoord het sy eie individuele persoonlikheid geskep deur die inwoners wat daar woon. Dit is hul oord en hulle is instrumenteel in die totstandkoming van die gemeenskapslewe in die oord en die aard van die gemeenskap waarin hulle kies om te lewe. Hier by Pretoria-Oos Aftreeoord is daar ‘n aktiewe sosiale lewe met ‘n wye verskeidenheid belangegroepe en sosiale geleenthede georganiseer deur die inwoners maar altyd ondersteun deur die Aftreeoord se perseelpersoneel. Daar is altyd baie om te doen by Pretoria- Oos Aftreeoord…Vir meer besonderhede besoek ons Gebeure bladsy.
Pretoria- Oos Aftreeoord Pretoria East Retirement village

Welcome - Welkom

Pretoria-Oos Aftreeoord het sy eie individuele persoonlikheid geskep deur die inwoners wat daar woon. Dit is hul oord en hulle is instrumenteel in die totstandkoming van die gemeenskaps lewe in die oord en die aard van die gemeenskap waarin hulle kies om te lewe. Hier by Pretoria-Oos Aftreeoord is daar ‘n aktiewe sosiale lewe met ‘n wye verskeidenheid belangegroepe en sosiale geleenthede georganiseer deur die inwoners maar altyd ondersteun deur die Aftreeoord se perseelpersoneel. Daar is altyd baie om te doen by Pretoria-Oos Aftreeoord…Vir meer besonderhede besoek ons Gebeure bladsy. Pretoria-Oos Retirement village has its own individual personality created by the residents living there. It is their village and they are instrumental in shaping village life and the type of community in which they choose to live. Here at Pretoria-Oos village there is an active social life with a broad mix of special interest groups and social events organised by the residents but always supported by the Retirement village on-site staff. There is always plenty to do at Pretoria-Oos village…for more details visit our Events page.
Op hierdie plek deel ons oordinligting,gebeure en
gelukkige herinneringe met familie en vriende.
This is the place we use to share current Village
information, events and happy memories with family
and friends